Müpa Hangjáték

Készítsd el a saját dallamodat a világ legnagyobb zenegépére!

Mi megalkottuk a világ legnagyobb zenegépét, most téged kérünk, hogy alkosd meg rá a legjobb dallamot!
Ha a te szerzeményed kapja a legtöbb szavazatot, akkor egy igazi „dallamponyvát” gyártunk belőle,
amit lejátszhatsz a Hangjátékon.

A zenegép az alábbi időpontban és helyszínen lesz kiállítva: 2016. május 28. és 2016. június 5. között, Budapest / Madách tér

Okostelefonodról vagy tabletedről belehallgathatsz mások szerzeményeibe és szavazhatsz rájuk. Saját dallamot kizárólag a számítógépeden tudsz készíteni.

A Müpa Hangjáték véget ért.

Köszönjük, hogy velünk játszottatok!

A nyertesek listáját hamarosan közzétesszük, valamint értesítjük őket a megadott e-mail címeiken.

A zeneszerkesztő csak asztali gépről érhető el,
okostelefonon vagy tableten csak hallgathatod a szerzeményeket és szavazhatsz rájuk.

A „MÜPA ONLINE HANGJÁTÉK” JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. Szervezés és lebonyolítás
A játék szervezője a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Müpa Budapest Nonprofit Kft.), melynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. cégjegyzékszáma: 01-09-699056 adószáma: 12697715-2-43 (továbbiakban: „Szervező”), és amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A játék lebonyolítója a Saatchi & Saatchi Kft., melynek bejegyzett székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 10., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-069974, adószáma: 10412062-2-41 (a továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a www.mupahangjatek.hu honlapon.

2. Részvételi szabályzat
A játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképes természetes személy, aki állandó tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik Magyarországon.
A játékban a Saatchi & Saatchi Kft., mint Lebonyolító és a Müpa Budapest Nonprofit Kft., mint Szervező alkalmazottai, valamint a Saatchi & Saatchi Kft. és a Müpa Budapest Nonprofit Kft. értékesítési partnerei és reklámügynökségei, ezek alkalmazottai, illetve az alkalmazottak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A játékban azok a – fenti feltételeknek megfelelő – természetes személyek vehetnek részt, akik a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően a www.mupahangjatek.hu honlapon regisztrálnak, valamint a nyereményjátékban való részvételhez megfelelően a játékkal játszanak.
A játékra történő regisztráció automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat teljes körű elfogadását jelenti. A regisztráció az adott játékos Facebook fiókjával történő regisztrációt jelenti; egy játékos ugyanazzal a névvel, e-mail címmel, és Facebook fiókkal csak egyszer regisztrálhat. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz.

3. A játék időtartama
A játék időtartama: 2016. április 25. – május 8.

4. A játék menete, nyeremény
A játék során a játékosok a www.mupahangjatek.hu honlapon játszhatnak a játékkal. A szavazáshoz, valamint az elkészült dallamok meghallgatásához nem szükséges a regisztráció.
A játékban a Müpa Hangjáték online zeneszerkesztő applikációján tudnak a játékosok zenét szerezni.
A játék végén a fődíj nyertese a legtöbb szavazatot gyűjtő dallam szerzője lesz, míg az őt követő 9 legtöbb szavazatot gyűjtő játékos további kisebb tárgynyereményt nyer.

Játékleírás:

A játék egy online zeneszerkesztő felületen történik, melynek során a játékosok egy koordináta rendszerben jelölhetnek meg hangokat. A koordináta rendszer valójában egy timeline, amin a vízszintes tengely a hangskála, a függőleges tengely pedig az idő hosszúsága. Az így elhelyezett hangokból a játékos dallamot tud szerkeszteni, melyet aztán elmenthet és megoszthat másokkal.

Dallamok készítése:
A zeneszerkesztő felületen a játékosok az adott négyzetre történő kattintással tudnak hangokat elhelyezni. Az elhelyezett hangok második kattintásra eltűnnek.
Két hang nem csúszhat egymásra és nem lehet közelebb egymáshoz, mint amit a fizikailag megvalósult zenegép le tud játszani, ezért a lerakott hang előtt és mögött automatikusan egy egységnyi „szürke zóna” jelenik meg, ahová a játékos nem tud hangokat elhelyezni.
A zeneszerkesztő felületen helyet kap egy „play”, „pause”, és egy „vissza az elejére” gomb. Ezekkel a gombokkal a játékos le tudja játszani, meg tudja állítani, és vissza tud menni a dallama elejére a szerkesztés során.
Lejátszáskor a virtuális ponyva felülről lefelé indul el, amely így a virtuális hangzófésűhöz érve egy hangfájlt játszik le a vízsszintes tengelyen elfoglalt helyzetnek megfelelő hangmagassággal.
Ha egy idősávban/pillanatban több hang helyezkedik el a függőleges tengelyen, az összes hang egyszerre kerül lejátszásra. Az egyszerre megszólaltatható hangok száma 5 db.
A szerkesztő felület alatt a játékos további 3 kezelőgombot haszálhat. ÚJ: erre kattintva egy felugró ablakban a zeneszerkesztő megerősítést kér az eddigi munka elvetésére, majd a zeneszerkesztő felülete teljesen kiürül; MENTÉS: erre kattintva az eddig munka mentésre kerül, melynek a játékos köteles címet is adni; VISSZA: erre kattintva egy felugró ablakban a zeneszerkesztő megerősítést kér az eddigi munka elvetésére, majd visszatér a főmenübe.

Az elmentett dallamok:

  • nem sérthetik más szerzői jogait,
  • nem lehetnek olyanok, amelyek faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki,
  • nem tartalmazhatnak burkolt vagy nyílt reklámot,
  • A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy indoklás nélkül kizárja a fenti szabályokba, valamint az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Müpa arculatával össze nem egyeztethető pályázatokat, illetve ezek beküldőjét a játékból és a sorsolásból.

Az elmentett zeneszámok a gallériában jelennek meg, melyek regisztráció nélkül is meghallgathatóak. A gallériában található dallamokra a „Szavazás” gombbal lehet szavazatot leadni. Második kattintással a szavazat lekerül a dallamról, azaz minden szavazó egy dallamra egyszer szavazhat.
A szavazás időtartama megyegyezik a játék időtartamával, azaz: 2016. április 25. – május 8.
A játék végeztével a szavazatok lezárásra kerülnek, és a 10 legtöbb szavazatot gyűjtött dallam rögzítője az alábbi nyereményekben részesül.

Nyertesek, nyeremény:
A játékban 1 (egy) db fődíj nyertes lesz, aki a játék ideje alatt a legtöbb szavazatot gyűjti össze az általa rögzített dallamra. Szavazat azonosság esetében az időrend számít.
A fődíj: A nyertes dallam ponyvára történő legyártása a Müpa Hangjáték hangszerre, mely ezáltal a Müpa Hangjáték repertoárjának része lesz a 2016. május 28. – június 5. közötti megjelenésen.

A fődíj nyertesének és az őt követő további 9 legtöbb szavazatot gyűjtő játékos nyereménye:
Dallamonként 1 db kisméretű, fából készült, lyukkártyás zenedoboz, a nyertes dallamra készített lyukkártyával.
A nyereményre és a nyeremény átvételére az a személy jogosult, akinek az adatait a regisztráció során a nyertes játékos megadta. A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható. A játék nyerteseivel a regisztráció során megadott e-mail címen vesszük fel a kapcsolatot a játék lezárását követő héten, legkésőbb 2016. május 13. napjáig. Amennyiben a nyertesek az értesítő e-mailre 3 napon belül nem válaszolnak, kapnak egy emlékeztető e-mailt, és ha arra sem válaszolnak 3 napon belül úgy a továbbiakban a nyereményekre nem jogosultak, és a játék tartaléknyertesei válnak jogosulttá az adott nyereményre, akiket a nyereményéről a fentiek szerint e-mailben értesítünk. A nyereményt a nyertesek, illetve az általuk szabályszerűen meghatalmazott személyek a Szervező által meghatározott módon, helyen és időben vehetik át – kivételt képez a fődíj, melyet a Szervező a fent meghatározott Müpa Hangjáték rendezvényre gyárt le.
A Szervező nyertesnek azokat tekinti, akik az értesítésre jelentkeznek és igazolják, hogy az értesítést megkapták. A nyertesek kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szervező a nyereményért jelentkezők személyazonosságát és a regisztráció során megadott adatok valóságát nem köteles ellenőrizni.
A Szervező vállalja, hogy a nyertesek nevében kifizeti a nyereményekre alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adókat vagy egyéb esetleges járulékokat.
Tartaléknyertesek:
Amennyiben a fődíj nyertese a jelen játékszabályzatban foglalt valamely ok miatt jogosulatlanná válik a nyereményére, az őt követően legtöbb szavazatot kapó dallamot szerző játékos válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A nyertes abban az esetben válik jogosulatlanná nyereményére, ha nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így kizárásra kerül, vagy aki a nyereményért a lentebb megjelölt határidőn belül nem jelentkezik.
A további nyeremények esetében a tartalék nyertes azonos módon kerül kiválasztásra, azaz a soron következő legtöbb szavazatot gyűjtő játékos válik jogosulttá a nyereményre.

5. Egyéb
A játékosok felé sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget a www.mupahangjatek.hu honlap és az azon futó játék folyamatos működéséért, illetve elérhetőségéért. Az esetlegesen előforduló szolgáltatás kiesésből származó károkért, vagy elmaradt nyereményekért a Szervező és a Lebonyolító a játékosok felé nem felel.
A Szervező és a Lebonyolító kizárja a játékos felé minden olyan kárért való felelősségét, amely a játékban résztvevő személy(ek) által elkövetett bármely jogsértő cselekmény, vis maior, vagy egyéb, a Szervezőnek és a Lebonyolítónak fel nem róható külső okból következik be.
A játékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a regisztrált játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az adatvedelem@mupa.hu email címen, vagy a jogosulatlan adatkezelés ellen tiltakozzon.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát visszavonja. A Szervező kijelenti továbbá, hogy a nyeremények esetleges megváltoztatásának jogát a nyereményjáték teljes időtartama alatt fenntartja. A játékszabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Müpa Budapest Facebook oldalán és a www.mupahangjatek.hu honlapon. A játékosok felelőssége, hogy a játék ideje alatt a játékszabályzat esetleges módosításairól megfelelően tájékozódjanak.

2016. április 14.